İSKİD’in ÜSİB komisyonu teknik geziler çalışmaları kapsamında üniversite öğrencilerinin firmamıza ziyareti
2015

İSKİD’in ÜSİB Komisyonu teknik geziler çalışmaları kapsamında, öğrenci firma teknik gezilerinden biri TESKON 2015 içinde, 10 Nisan 2015 Cuma günü firmamızı ziyaretle gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümlerinden toplam 42 öğrenci Eneko İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticisi Gözde Pektaş ile tanıştıktan sonra, önce TESKON’da İç Çevre Kalitesi IV seminerine katıldılar. İç hava kalitesi, enerji geri kazanımlı havalandırma ve konutlarda iç hava kalitesi konularında bildirileri dinlediler. Daha sonra Eneko’ya gelen öğrenciler burada Ar-Ge Departmanı Yöneticisi Sinan Aktakka’dan ısı geri kazanımlı havalandırma teknolojisi hakkında sunumu dinleyip, örnek cihazların başında bilgi aldılar. Öğrencilerin teknik gezisi Üretim Yöneticisi Serhat Tuncer ve Tasarım Şefi Erkan Turhan’ın rehberliğinde üretim hatlarındaki gezi ve bilgilendirme ile son buldu. Öğle yemeğinden sonra öğrenciler fabrikadan ayrıldılar.