BEP Yönetmeliği yenilendi
2010

Binalarda Enerji Performansı (BEP) yönetmeliği 01.Nisan.2010 tarihli ve 27539 sayılı resmi gazetede yayınlanarak revize edildi. Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan havalandırma uygulamaları için, "Yeni yapılacak binaların 500 m3/h ve üzeri hava debili havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, ısı geri kazanım sistemlerinin tasarımları yapılarak, yaz ve kış çalışma şartlarında minimum %50 verimliliğe sahip olması, ilk yatırım ve işletme masrafları ile birlikte enerji ekonomisi göz önüne alındığında avantajlı olması durumunda ısı geri kazanım sistemleri yapılması zorunludur. Bu sistemler geçiş mevsimleri için by-pass düzeneğine sahip olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Yönetmeliğin aslına ulaşmak için http://www.ttmd.org.tr/userfiles/file/BEP.pdf ; revizelerine ulaşmak için ise http://www.ttmd.org.tr/userfiles/file/bep_yonetmelig.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.